Kedves Leendő Első Osztályos Szülők!

Töreki András vagyok a nagy múlttal rendelkező Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetője.

Néhány mondatban szeretném bemutatni Önöknek intézményünket és az itt folyó nevelő-oktató munkát. 2019-ben ünnepelte intézményünk fennállásának 150. évfordulóját. Szolnok városában egy általános iskola sem mondhatja el magáról ezt, amire nagyon büszkék vagyunk. 8 évfolyamunkon 16 osztállyal dolgozunk. Nevelő-oktató munkánk két alappillére a 2015/2016-os tanévben bevezetett magyar-német két tanítási nyelvű program és a Polgár Judit Sakkalapítvány által kidolgozott Sakkpalota program. Első évfolyamunkon két, összetételében ugyanolyan osztályt indítunk, melyekbe mindkét programból járnak tanulók és az osztályok összetétele 8. osztály végéig nem változik. A szülők szabad választása, hogy gyermeküknek melyik programot választják.

A magyar-német két tanítási nyelvű program keretében 1. és 2. osztályban heti 4 órában csoportbontásban tanulják a gyerekek játékosan különböző munkaformákban a német nyelvet. Célnyelven (németül) az ének-zene és a vizuális kultúra tantárgyakat tanulják tanulóink. 5. osztálytól szakköri keretben heti 2 órában tanulhatják az angol nyelvet is.

A Sakkpalota program egy tehetséggondozó és felzárkóztató program egyben. Nagyban fejleszti a gyermekek képességeit, logikus gondolkodását. Gazdag eszközhasználat és a sakk alapszabályainak segítségével tanulják tanulóink a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat, fejlesztve ezzel a fent említett képességeket. A Sakkpalota programban tanulók idegen nyelve az angol, melyet 1. osztálytól 8. osztályig tanulnak különböző óraszámokban. Alsó tagozaton a tanítási órák után tanulóink napköziotthonos rendszerben tanulják meg a délelőtt kapott házifeladataikat. Szép nagy udvarunknak köszönhetően alsó tagozatos tanulóinknak megvan a külön mozgástere, elkülönülve a felső tagozatos tanulóinktól.

A tanév folyamán sok színes, változatos, hagyományőrző programokon iskolánk pedagógusainak szervezésében vehetnek részt tanulóink. (DÖK szervezésében Tök jó nap, Diákönkormányzati nap, Olvasás hete program, Karácsonyi ünnepkörhöz tartozó programjaink, Farsang, Alapítványi bál, Suligála, Táncgála) Szeretném külön kiemelni iskolánk névadójának tiszteletére szervezett PRO PATRIA emléknapokat.

Sok mindent tudnék még mesélni intézményünkről, de inkább egy kis időutazásra hívom Önöket és gyermekeiket a 150. évfordulóra összeállított kisfilm segítségével, mellyel bepillanthatnak mindennapjainkba. Remélem, elnyeri tetszésüket ez az otthonos, kellemes légkörben folyó oktató-nevelő munka és minél hamarabb találkozhatunk a 2021/2022-es tanév kapcsán intézményünkben.

Amennyiben intézményünkbe szeretné íratni gyermekét, kérem az óvoda által kiadott igényfelmérő lapra az első helyen a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási nyelvű Általános Iskolát írja be.

A Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola körzetének utcái (II. körzet)

Szolnok iskoláinak körzetes utcái

Ha további információra van szüksége hívjon bizalommal a 56/422-051-es telefonszámon vagy írjon a [email protected] e-mail címre.

Töreki András intézményvezető


Életképek a 2019-ben 150 éves jubileumát ünneplő iskolánk életéből


Leendő első osztályos tanító nénik bemutatkozása:

Héjáné Markia Zsuzsanna (osztályfőnök)

Héjáné Markia Zsuzsanna vagyok, több mint 10 éve tanítok a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. Idén szeretett negyedikes osztályomtól nemcsak mint tanító, hanem mint osztályfőnök is búcsúzok, ahol immár negyedik éve tanítom a magyar, a környezetismeret, az életvitel és gyakorlat, és az ének-zene tantárgyakat.

Nagy örömmel, odaadással és hatalmas lendülettel várom a 2021/2022-es tanévben érkező, első iskolás évüket megkezdő, első osztályos gyerekeket. Egy iskoláskorú gyermekes anyaként is átéltem az iskolakezdés örömeit, nehézségeit.

Kölcsönös és természetes izgalom fogja jellemezni a szeptembert, hisz mindannyiunk számára fontos időszak lesz ez. Óvodából az iskolába megérkezés nem könnyű sem szülőnek sem gyermeknek, hisz egyaránt megváltoznak mindennapjaik és feladataik. Más lesz a környezet, a napirend, a társak, a pedagógusok, amik mellé gyermekük fő tevékenységeként a tanulás társul. Fő célom az elfogadás, a következetesség, a fokozatosság, a nyugalmas, bensőséges biztonságot, szeretetet nyújtó légkör megteremtése.  Vallom, hogy minden gyermeknek értéke van, melyek – felfedezésükre időt szánva – felszínre kerülnek és a közös, sikeres munkánk alapját nyújtják majd. Önöknek is, kedves szülők, óriási szerepük lesz gyermekük iskolába kerülésével. Szükség lesz együttműködésükre, őszinteségükre, támogató hozzáállásukra, hisz a gyermek a család legfőbb kincse.

A szeretetteljes és megismert közegben, ahol biztonságot érez gyermek és szülője egyaránt, a változatos munkaformákkal, játszva tanulással, sokféle módszerekkel és a folyamatos motiválással a tanulás is szárnyra kel. Az iskolánkban működő és általam is elvégzett Sakkpalota Program alapvető célkitűzése az, hogy képességfejlesztéssel segítsem a tanulóim iskolai teljesítményét.  Kreativitásom a bemutató órákon, minősítésemkor és óralátogatások során is bizonyosságra lelt. Mindennapi munkámat jellemzi még, hogy dicsérő, elismerő szavakkal ösztönzöm tanulóimat, sikerélményhez juttatom őket, valamint a mosoly az arcomon, mely mellett a határozottság és problémamegoldás is helyet talál.

Szeretettel várom a következő tanévet és a leendő első osztályos gyermekeket!

 

Balláné Gyarmati Andrea

Balláné Gyarmati Andrea vagyok, a gyerekek csak Andi néninek szólítanak.

1996-ban végeztem a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola tanító- matematika tanár szakán. Két gyermekem van. Pályámat a nyíregyházi Vécsey Károly Általános Iskolában kezdtem. Huszonegy éve dolgozom a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. Az itt töltött évek alatt tanítóként, matematika tanárként, osztályfőnökként is tevékenykedtem. Jelenleg negyedik osztályban tanítok matematika, rajz, etika és sakk tantárgyakat. Fontosnak tartom, hogy a tudás iránti vágy belső igénnyé váljon. Ennek jegyében tanítom diákjaimat, igyekszem érdeklődésüket felkelteni és megtartani.

A Sakkpalota programban a gyerekek egy csodálatos világba csöppenve, úgy sajátítják el az ismereteket, hogy közben észre sem veszik, hogy tanulnak. A kedves szerethető sakkbábok segítik a tanulókat az ismeretek megszerzésében, fejlesztve kreatív gondolkodásukat, valamint a logikai, stratégiai készségek, képességek kialakulását.

Pedagógusként és szülőként is látom, hogy az iskolakezdés nagy mérföldkő a családok életében. A gyermek világa őszinteséggel, személyességgel, elfogadással, sok játékkal, élménnyel és még több türelemmel nyitható meg. Igyekszem egyenként megtalálni az utat hozzájuk, illetve pozitív légkört kialakítani, hogy eredményes örömteli kisiskolásokká váljanak.

Célom, hogy a segítségükre legyek ebben az új, feladatokkal teli, izgalmas élethelyzetben.

Törekszem arra, hogy a szülők bizalommal forduljanak hozzám, mert úgy hiszem, hogy a gyermek fejlődését együtt gondolkodásunk és cselekvésünk segíti a legjobban.

Nagy örömmel és szeretettel várom leendő elsőseimet!

 

Muhoray – Major Andrea (osztályfőnök)

Muhoray – Major Andrea vagyok. Német-tanító szakon végeztem a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. Az előző munkahelyemen németet tanítottam alsósoknak.

10 éve dolgozok a Rákóczi iskolában.

A 10 év alatt matematikát, környezetismeretet, német nyelvet, technikát, vizuális kultúrát (rajz) és éneket tanítottam. Legutóbb a két tanítási nyelvű osztályban, akiktől a tanév végén köszönök el, a rajz, a technika, 3-4. osztályban a környezetismeret, 1-2. osztályban az ének-zene tantárgyat német nyelven tanítottam.

Német műveltségterületet végző tanítóként fontosnak tartom, hogy intézményünkben a gyerekek megszeressék a német nyelvet. Nagyon örültem, hogy kollégáimmal már második alkalommal az iskola befejezése után német nyelvi tábort szervezhettünk és nem tantervi keretek között néhány leendő elsőssel is foglalkozhattunk, megismerhettük őket.  Fontosnak tartom két tanítási nyelvű oktatásunkat.

Szeretettel várom a szeptemberben érkező új elsős tanulókat.

 

Dr. Cserniné Szórád Zsófia

Dr. Cserniné Szórád Zsófia vagyok. Jászberényben végeztem a tanítóképző főiskolán, majd Egerben megszereztem a magyar tanári diplomát. Pályám kezdetén felsősöket tanítottam, de mikor idekerültem a „rákócziba”, itt alsó tagozaton volt rám szükség. Úgy érzem, ez a korosztály közelebb áll hozzám.

Csodálatos érzés megtanítani a gyerekeket írni, olvasni és nagy öröm, mikor évek múlva is rám köszönnek és mesélnek magukról. Akkor úgy érzi az ember, hogy nem volt hiábavaló a munkája.

Nagyon fontosnak tartom az oktatás mellett a nevelést. Rengeteget beszélgetünk hétköznapi problémákról, illemről, erkölcsről.

Lényegesnek tartom, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, és bármilyen gonddal bizalommal forduljanak hozzám.

Édesanyaként én is tudom, hogy a szülőnek sem könnyű a beiskolázás, hiszen egy új életforma kezdődik, egy újabb leválás, de kolléganőmmel Muhoray–Major Andreával mindent megteszünk, hogy mielőbb eloszlassuk kételyeiket és kiérdemeljük az Önök bizalmát.

Szeretettel várjuk gyermekeiket szeptemberben az osztályunkban.

 


A Polgár Judit Sakkapaítvány által kidolgozott Sakkpalota programunk

Sakkdal: (Szöveg megtekintéséhez kattintson ide)

A 2. évfolyamos “Sakkpalota” csoport foglalkozása Sebestyénné Papp Erzsébet tanítónő irányításával:

Az 1.a és 1.b sakkpalotás csoportjának bemutató foglalkozása Polónyi Elvira tanítónő vezetésével:

… a mi iskolánkban képekben:


A magyar-német két tanítási nyelvű programunk

Bepillantás az első évfolyam kéttannyelvesek csoportjának német órájába:

Német nyelvű történelem óra (részlet) az 5.a osztályosoknál Törőcsik Erzsébet tanárnő vezetésével:

Természetismeret óra német nyelven az 5.a osztály egyik csoportjában Cziberéné Nagy Katalin tanárnő vezetésével:

Nyári némettáborunk:

A német két tanítási nyelvű program keretében 7. és 8. osztályos tanulóink eljutnak Bécsbe az adventi vásárra és Reutlingeni testvériskolával való kapcsolat révén egy hetet tölthetnek anyanyelvi környezetben Reutlingen városában: