Kedves Leendő Első Osztályos Szülők!

Töreki András vagyok a nagy múlttal rendelkező Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetője.

Néhány mondatban szeretném bemutatni Önöknek intézményünket és az itt folyó nevelő-oktató munkát. 2019-ben ünnepelte intézményünk fennállásának 150. évfordulóját. Szolnok városában egy általános iskola sem mondhatja el magáról ezt, amire nagyon büszkék vagyunk. 8 évfolyamunkon 16 osztállyal dolgozunk. Nevelő-oktató munkánk két alappillére a 2015/2016-os tanévben bevezetett magyar-német két tanítási nyelvű program és a Polgár Judit Sakkalapítvány által kidolgozott Sakkpalota program. Első évfolyamunkon két, összetételében ugyanolyan osztályt indítunk, melyekbe mindkét programból járnak tanulók és az osztályok összetétele 8. osztály végéig nem változik. A szülők szabad választása, hogy gyermeküknek melyik programot választják.

A magyar-német két tanítási nyelvű program keretében 1. és 2. osztályban heti 4 órában csoportbontásban tanulják a gyerekek játékosan különböző munkaformákban a német nyelvet. Célnyelven (németül) az ének-zene és a vizuális kultúra tantárgyakat tanulják tanulóink. 5. osztálytól szakköri keretben heti 2 órában tanulhatják az angol nyelvet is.

A Sakkpalota program egy tehetséggondozó és felzárkóztató program egyben. Nagyban fejleszti a gyermekek képességeit, logikus gondolkodását. Gazdag eszközhasználat és a sakk alapszabályainak segítségével tanulják tanulóink a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat, fejlesztve ezzel a fent említett képességeket. A Sakkpalota programban tanulók idegen nyelve az angol, melyet 1. osztálytól 8. osztályig tanulnak különböző óraszámokban. Alsó tagozaton a tanítási órák után tanulóink napköziotthonos rendszerben tanulják meg a délelőtt kapott házifeladataikat. Szép nagy udvarunknak köszönhetően alsó tagozatos tanulóinknak megvan a külön mozgástere, elkülönülve a felső tagozatos tanulóinktól.

A tanév folyamán sok színes, változatos, hagyományőrző programokon iskolánk pedagógusainak szervezésében vehetnek részt tanulóink. (DÖK szervezésében Tök jó nap, Diákönkormányzati nap, Olvasás hete program, Karácsonyi ünnepkörhöz tartozó programjaink, Farsang, Alapítványi bál, Suligála, Táncgála) Szeretném külön kiemelni iskolánk névadójának tiszteletére szervezett PRO PATRIA emléknapokat.

Sok mindent tudnék még mesélni intézményünkről, de inkább egy kis időutazásra hívom Önöket és gyermekeiket a 150. évfordulóra összeállított, továbbá az első és alsó évfolyamosok mindennapjaiba betekintő kisfilmek segítségével. Remélem, elnyeri tetszésüket ez az otthonos, kellemes légkörben folyó oktató-nevelő munka és minél hamarabb találkozhatunk a 2023/2024-es tanév kapcsán intézményünkben.

A Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola körzetének utcái 

Ha további információra van szüksége hívjon bizalommal a 56/422-051-es telefonszámon vagy írjon a [email protected] e-mail címre.

Töreki András intézményvezető


BEIRATKOZÁSI HIRDETMÉNY

KRÉTA ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS

A Szolnoki Tankerületi Központ a 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

1) 2023. március 27-én (hétfő) megnyílik az általános iskolák KRÉTA felületén a Beiratkozás modul. Ekkor minden általános iskola feltöltheti a rendszerébe a fenntartó tankerületi központtól kapott körzetes listát. Ezzel a fenntartott intézmények előkészítik a felületet a beiratkozás adminisztrálására, így a szülők/törvényes képviselők által történő online jelentkezés befogadására is.

2) 2023. április 5-én (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége nyílik arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba.

3) A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 2023. április 20-21. (csütörtök és péntek).

Fontos alapelv, hogy a korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, illetve a rendelet (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e. A dokumentumokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrizheti, azokról másolatot nem készíthet, és nem tárolhat.

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de a szülőknek lehetősége van  előzetes adatszolgáltatásra , ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg. A személyes beiratkozáskor kérjük, hogy az igazolványok alapján minden általános iskola a helyszínen azonnal ellenőrizze le a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat, szükség esetén módosítsa azokat, illetve a rendszerben nem szereplő gyermekek adatait is az intézményben dolgozó kolléga ott helyben, a szülő/törvényes képviselő jelenlétében rögzítse a rendszerbe, hogy elkerülhető legyen az esetleges többes jelentkezés.


Leendő első osztályos tanító nénik bemutatkozása:

Kedves Szülők!

Leendő elsős tanítóként szeretnék bemutatkozni. Kis Boglárka Titanillának hívnak. Szolnokon születtem, Jászberényben végeztem tanulmányaimat, majd Budapesten töltött éveim után visszaköltöztem családommal Szolnokra. A Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2016 óta tanítok.
Tudom, az iskola megkezdése fontos mérföldkő egy kisgyermek és családja életében. Igyekszem arra törekedni, hogy ez a legzökkenőmentesebben történhessen meg a kicsikben lévő hihetetlen tudásvágy, játékosság, lelkesedés megőrzésével. Fontosnak tartom, hogy hibáinkból tanulva, sikereinkből erőt merítve mindig új célokat tudjunk kitűzni és azokat meg is valósítani. A szülőkkel való jó kapcsolat ápolása elengedhetetlen e munka során, hiszen a gyermek legfőbb támasza, segítője a szülő.
Egy óvodás facebook csoportban láttam ezt az idézetet, ami az egyik kedvencemmé vált: „Az óvoda az a hely, ahol a világ legdrágább kincseire vigyáznak.” Hozzátenném: Az iskola az a hely, ahol a világ legdrágább kincseit csiszolják.
Minden elsősünket nagy szeretettel várjuk!

Kedves Szülők, kedves leendő elsős gyermekek!
„Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata.”
Maria Montessori

Nagy Judit tanító néni vagyok, jelenleg a 4.a osztály osztályfőnöke. Fő tantárgyaim a matematika, német nyelv, ének-zene, emellett a magyar-német kéttanítási nyelvű programot választott tanulóknak német nyelven tanítom a környezetismeretet, a vizuális kultúrát és az életvitel és gyakorlatot. Végzettségemet 2017-ben, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Karán szereztem tanítóként, Német műveltségterülettel. Később, 2019-ben elvégeztem a Matematika műveltségterületet is. 2017 óta dolgozom a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar -Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.
Egészen biztos vagyok benne, hogy óriási izgalommal jár elköszönni az óvodától és szembenézni az új kihívásokkal. Lesznek, akiknek nagyszerű érzés lesz, izgatottan várják az iskolát, míg mások esetleg kicsit óvakodnak, félnek a újtól. Nagyon fontosnak tartom, hogy az óvoda és iskola közötti átmenet gördülékeny legyen, a gyerekek a változásokat pozitívan éljék meg, szeressenek iskolába járni. Hiszen amit szeretnek, jó kedvvel végeznek, az mindig sokkal könnyebben megy.
Osztályomban igyekszem a gyerekeket folyamatosan motiválni, sikerélményhez juttatni. A tanítási órákon nagyon fontosnak tartom a fokozatosság elvét és a játékosságot. Igyekszem emellett barátságos, nyugodt, szeretetteljes légkört kialakítani, ahol bátran lehet kérdezni és tévedni is. Nagyon fontosnak tartom az egymás iránti tiszteletre és elfogadásra való nevelést.
Az iskolában minden alkalmat megragadok arra, hogy a gyerekek nyelvtudása fejlődjön, elmélyüljön. Ahhoz, hogy a gyerekek a legjobbat hozzák ki magukból, nagyon fontos a család, a támogató szülői háttér.
Nagy szeretettel és lelkesedéssel várjuk osztályunkba tanító párommal, Kis Boglárka Titanillával a leendő elsős kisgyermekeket.

„Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még szebb
kiformálni egy emberi lelket és
megtölteni igazsággal.”
Victor Hugo

Kedves Szülők, leendő elsős gyermekek!

Németh Krisztina, Krisztike néni vagyok.
1993-ban végeztem a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán, Kaposváron, tanító-könyvtár szakon, majd másoddiplomámat szociálpedagógia szakon a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán Jászberényben szereztem.
Több évtizedes pedagógusi munkám során dolgoztam óvónőként illetve tanítottam alsó- és felső tagozaton. Jelenlegi osztályomnak magyar nyelv-és irodalmat, környezetismeretet, sakk magyar képességfejlesztést tanítok. Sikeresen készítettem fel tanítványaimat több megyei tanulmányi versenyre.
Két felnőtt egyetemista gyermekem van, akikkel én is átéltem mind azt az izgalmat, várakozást, amit most Önök és gyermekeik. Hiszem és vallom, hogy az általános iskola alsó tagozatos évei meghatározó jelentőséggel bírnak a továbbiakban. Kolléganőmmel, Sebestyénné Papp Erzsébettel, Erzsike nénivel azon dolgozunk majd az elkövetkező osztályunk életében is, hogy igazi közösséggé formáljuk a ránk bízott gyermekeket, mindenki oszlopos tagja legyen osztályunknak. Ezért is fontos számomra a kölcsönös bizalom a gyermek-szülő-tanító között. Közösen, együttműködve tudunk jókedvű, nyitott, vidám, tanulni vágyó, egymást tisztelő kisgyerekeket nevelni.
Javaslom, hogy kísérjék figyelemmel honlapunkat, nézzék meg képeinket, bejegyzéseinket, hisz így egy kis ízelítőt kapnak mindennapjainkból. Szeptemberben pedig várjuk Önöket, gyermeküket, hogy csöppenjenek bele a RÁKÓCZISOK világába!

“A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a nevelés növel.
Nem mennyiséget ad, hanem minőséget.
Segít egy rózsának, igazi rózsává válni.
És egy gyereknek megtalálni és kibontani önmagát.”
Müller Péter

Kedves Szülők! Kedves leendő elsős gyerekek!

Sebestyénné Papp Erzsébet, Erzsike néni vagyok.
1985-ben végeztem a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán, ez a hivatás volt gyermekkori álmom, amit a mai napig szívvel lélekkel végzek. Friss diplomásként Szolnokon sikerült elhelyezkednem. 1999 óta tanítok a II. Rákóczi Ferenc Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.
Fő tantárgyam és egyik kedvencem a matematika. Eszközök használatával vezetem a kicsiket a számok birodalmába, módszereimet a tanulócsoporthoz, a kisdiákokhoz alkalmazkodva választom meg, segít ebben sok éves tapasztalatom. Örömmel veszem, ha gondolkodó kis csemetéim kérdeznek, és boldogan mondják: ,, már értem”. Szívesen készítem versenyekre a ,,kis matematikusokat”, a legügyesebbek pályafutásom során nem egyszer országos döntőig is eljutottak. Arra törekszem, hogy az éneklés, a dalos játékok, a zenehallgatás legyen lelki feltöltődés az apróságok számára. Az alkotás örömében szeretném, ha elmerülnének a vizuális kultúra és az életvitel és gyakorlatot órákon. A sakkpalota programmal tanuló diákjaink képességeinek fejlesztésében is részt veszek. A sakk órák remek lehetőséget kínálnak, hogy a gyermekeknek játékos, mozgásos formában fejlesszem figyelmét, emlékezetét, gondolkodását.
Pedagógusi munkám során a tanítás mellett fontosnak tartom a gyermeki személyiség megismerését, hogy a gyermek problémáira kellő érzékenységgel reagáljak. Nyugodt, vidám környezetben, ésszerű korlátok között, a szülői házzal együttműködve tudom elképzelni a kicsik nevelését. Az iskolába lépő 6 éves gyerekek várják az iskolát. Kíváncsiságuk, érdeklődésük nagy kincs, fenntartását mindennapi feladatomnak tekintem. Célom, hogy jól érezzék magukat, mert szeretettel teli légkörben minden nehézség könnyebben leküzdhető. Majd kellő türelemmel, a fokozatosság elvét betartva, játékos módszerekkel jutunk el a tanuláshoz és a tudás öröméhez.
Kolléganőmmel, Németh Krisztinával, Krisztike nénivel közös értékek és azonos nevelési elvek alapján, összhangban dolgozunk azon, hogy tanítványinkból összetartó közösség formálódjon és a lehető legjobban felkészültek legyenek a felsőtagozatra.
Nagy szeretettel várom Gyermeküket, legféltettebb kincsüket.


“Minden napra egy videó!”, avagy életképek alsós diákjaink mindennapjaiból:
(Minden nap újabb videót osztunk meg).

Életképek alsós osztályaink életéből 2022 ill. 2021 őszén:

Életképek a 2019-ben 150 éves jubileumát ünneplő iskolánk életéből


A Polgár Judit Sakkapaítvány által kidolgozott Sakkpalota programunk

Sakkdal: (Szöveg megtekintéséhez kattintson ide)

A 2. évfolyamos “Sakkpalota” csoport (2020/2021. tanévben) foglalkozása Sebestyénné Papp Erzsébet tanítónő irányításával:

Az 1.a és 1.b sakkpalotás csoportjának (2020/2021. tanévben) bemutató foglalkozása Polónyi Elvira tanítónő vezetésével:

Természettudományi gyakorlatok óra a 6. évfolyamon (2021/2022. tanévben) Magyariné Csomor Edina tanárnővel:

 

… a mi iskolánkban képekben:


A magyar-német két tanítási nyelvű programunk

Bepillantás az első évfolyam kéttannyelvesek csoportjának német órájába (2020/2021. tanévben) :

Német nyelvű történelem óra (részlet) az 5.a osztályosoknál (2020/2021. tanévben) Törőcsik Erzsébet tanárnő vezetésével:

Természetismeret óra német nyelven az 5.a osztály egyik csoportjában (2021/2022. tanévben) Cziberéné Nagy Katalin tanárnő vezetésével:

Természetismeret óra német nyelven az 6. évfolyam egyik csoportjában, (2021/2022. tanévben) Cziberéné Nagy Katalin tanárnő vezetésével:

Anyanyelvi német óra Dr. Kudrjavcevné Bagossy Barbara tanárnő vezetésével a 3. évfolyamon (2021/2022. tanévben) :

Anyanyelvi német óra Dr. Kudrjavcevné Bagossy Barbara tanárnő vezetésével az 5. évfolyamon (2021/2022. tanévben) :

Nyári némettáborunk (2020/2021. tanévben):

A német két tanítási nyelvű program keretében 7. és 8. osztályos tanulóink eljutnak Bécsbe az adventi vásárra és Reutlingeni testvériskolával való kapcsolat révén egy hetet tölthetnek anyanyelvi környezetben Reutlingen városában: