Kedves Leendő Első Osztályos Szülők!

Töreki András vagyok a nagy múlttal rendelkező Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetője.

Néhány mondatban szeretném bemutatni Önöknek intézményünket és az itt folyó nevelő-oktató munkát. 2019-ben ünnepelte intézményünk fennállásának 150. évfordulóját. Szolnok városában egy általános iskola sem mondhatja el magáról ezt, amire nagyon büszkék vagyunk. 8 évfolyamunkon 16 osztállyal dolgozunk. Nevelő-oktató munkánk két alappillére a 2015/2016-os tanévben bevezetett magyar-német két tanítási nyelvű program és a Polgár Judit Sakkalapítvány által kidolgozott Sakkpalota program. Első évfolyamunkon két, összetételében ugyanolyan osztályt indítunk, melyekbe mindkét programból járnak tanulók és az osztályok összetétele 8. osztály végéig nem változik. A szülők szabad választása, hogy gyermeküknek melyik programot választják.

A magyar-német két tanítási nyelvű program keretében 1. és 2. osztályban heti 4 órában csoportbontásban tanulják a gyerekek játékosan különböző munkaformákban a német nyelvet. Célnyelven (németül) az ének-zene és a vizuális kultúra tantárgyakat tanulják tanulóink. 5. osztálytól szakköri keretben heti 2 órában tanulhatják az angol nyelvet is.

A Sakkpalota program egy tehetséggondozó és felzárkóztató program egyben. Nagyban fejleszti a gyermekek képességeit, logikus gondolkodását. Gazdag eszközhasználat és a sakk alapszabályainak segítségével tanulják tanulóink a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat, fejlesztve ezzel a fent említett képességeket. A Sakkpalota programban tanulók idegen nyelve az angol, melyet 1. osztálytól 8. osztályig tanulnak különböző óraszámokban. Alsó tagozaton a tanítási órák után tanulóink napköziotthonos rendszerben tanulják meg a délelőtt kapott házifeladataikat. Szép nagy udvarunknak köszönhetően alsó tagozatos tanulóinknak megvan a külön mozgástere, elkülönülve a felső tagozatos tanulóinktól.

A tanév folyamán sok színes, változatos, hagyományőrző programokon iskolánk pedagógusainak szervezésében vehetnek részt tanulóink. (DÖK szervezésében Tök jó nap, Diákönkormányzati nap, Olvasás hete program, Karácsonyi ünnepkörhöz tartozó programjaink, Farsang, Alapítványi bál, Suligála, Táncgála) Szeretném külön kiemelni iskolánk névadójának tiszteletére szervezett PRO PATRIA emléknapokat.

Sok mindent tudnék még mesélni intézményünkről, de inkább egy kis időutazásra hívom Önöket és gyermekeiket a 150. évfordulóra összeállított kisfilm segítségével, mellyel bepillanthatnak mindennapjainkba. Remélem, elnyeri tetszésüket ez az otthonos, kellemes légkörben folyó oktató-nevelő munka és minél hamarabb találkozhatunk a 2021/2022-es tanév kapcsán intézményünkben.

Amennyiben intézményünkbe szeretné íratni gyermekét, kérem az óvoda által kiadott igényfelmérő lapra az első helyen a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási nyelvű Általános Iskolát írja be.

A Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola körzetének utcái 

Ha további információra van szüksége hívjon bizalommal a 56/422-051-es telefonszámon vagy írjon a [email protected] e-mail címre.

Töreki András intézményvezető


Leendő 1. osztályos szülői tájékoztató

Intézményünkben a leendő 1. osztályos tanulók szülei részére, személyes tájékoztatót tartunk 2022. április 5-én, kedden 17 órakor, melyre szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő kedves szülőket!

Addig is információért keressék fel honlapunk Beiskolázási menü pontját.

A tájékoztató helyszíne: Szolnok, Rákóczi út 45.

Tisztelettel: Töreki András intézményvezető

Beiskolázási körzetünk utcái

Beiskolázással kapcsolatos információk

Általános iskolai beiratkozás – Szülőknek szóló tájékoztató

 Dokumentumok:


Életképek a 2019-ben 150 éves jubileumát ünneplő iskolánk életéből


Leendő első osztályos tanító nénik bemutatkozása:

Ficsórné Lévai Éva

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják
elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”
Carl William Buehner

A közoktatásban, köznevelésben 1989-től dolgozom. Tanító és rajztanár végzettségű pedagógus vagyok, tehetséggondozó szakvizsgával. Szeretem a hivatásom, és szeretném remélni, hogy jól is végezem.

Az elmúlt években párhuzamosan vettem részt alsó és felső tagozatos diákok nevelésében, oktatásában. Évtizedek óta a közoktatásban dolgozó tanárként, arra törekedtem, hogy munkámat nagy-nagy hittel, szorgalommal, a gyermekek iránt tanúsított bizalommal végezzem.

Részemről nem divatos szófordulat az élményközpontú tanítás megvalósítása. Amennyire csak tudom, igyekszem kivitelezni. Próbálom a játékot, a humort a mindennapi tanításomba becsempészni. Szeretném, ha diákjaim megőriznék nyitottságukat, tudásvágyukat, a tanuláshoz való pozitív hozzáállásukat. A munkáról határozott elképzelésem van. Szigorú elvárásaim vannak önmagammal szemben is. Hangsúlyt helyezek a tanítás-tanulás folyamatában a sikerélményekre és a pozitívumokra való támaszkodásra.

Nagyon fontos dolognak tartom, a nevelési és oktatási célok egyensúlyban tartását, ezzel segítve diákjaim boldog, harmonikus személyiségének kialakulását.

Pedagógiai tevékenységemet, nagyfokú kreativitásom ösztönzi. Alkalmazkodom módszereimben az adott tanulócsoporthoz, diákhoz, elsajátítandó tananyaghoz. Ezt az évek múlásával egyre nagyobb tapasztalattal, rutinnal tudom megtenni.

Tudom, hogy az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos pedagógusszerepek megváltozása, az informatika stb. egyaránt nagy kihívást jelentenek. Tisztában vagyok vele, hogy az oktatás színvonalának emeléséhez, elengedhetetlen az új körülményekhez való gyors alkalmazkodás, az intenzív módszertani és szakmai fejlődés.

Szakmai fejlődésem érdekében rengeteg tanfolyamot, szakmai továbbképzést végeztem el. Érdekes módon, mondhatni véletlenül úgy alakult az életem, hogy szinte folyamatosan a diplomám megszerzésétől kezdve a mai napig, tanultam, tanulhattam, kellett tanulnom.

A munkám során legfontosabbnak tartom e három dolgot: kreativitás, kommunikáció, kooperáció. Ezekre alapozva célom, hogy továbbra is, megfeleljek az új kihívásoknak, képes legyek megújulni, lelkesedésemet megőrizni mind magam, mind tanítványaim érdekében.

Végül köszönöm az bizalmat az intézmény felől mely alkalmasnak tart erre a nagy felelősséget igénylő feladatra, valamint köszönöm a leendő elsősök szüleinek megelőlegezett bizalmát is, kik a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola első osztályába fogják beíratni legnagyobb kincsüket, gyermeküket pallérozódni.


Dr. Fülöpné Libor Mariann

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
Szeretettel köszöntöm Önöket és leendő elsős kisgyermekeiket!

Dr. Fülöpné Libor Mariann vagyok, 1994-ben végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. 2006 szeptembere óta dolgozom a „Rákócziban”. Fő tantárgyam a magyar nyelv és irodalom, de emellett vizuális kultúrát, valamint életvitel és gyakorlatot is tanítok, továbbá az iskola könyvtárosa is vagyok. Jelenlegi osztályunkban már 4. éve a sakkpalota programmal tanuló tanítványaink képességfejlesztésének feladatában is részt veszek.

Munkámban alapértéknek tartom a tiszteletet, a bizalmat, egymás elfogadását, megbecsülését, a becsületességet, a következetességet, továbbá nagyon fontosnak gondolom a játékosságot, a kitartást, a küzdelmet, de a humort is. A vidámság, az érzékenység, a szeretetteljes, kiszámítható légkör olyan keretet ad mindennapjainknak, ahol mi és a gyerekek is biztonságban, és jól érezhetjük magunkat.

Két gyermekem van – akik ugyan már felnőtt korúak -, így édesanyaként én is megtapasztalhattam az iskolakezdés minden nehézségét és szépségét. Az iskolaérett gyermekek nagy izgalommal, kíváncsisággal készülnek az iskolába. Fontosnak tartom, hogy ezt a természetes érdeklődést hagyjuk meg gyermekeinknek, ne féljenek az előttük álló változástól. Az iskola legyen egy csodákkal teli, izgalmas hely, ahová jó menni mindennap. Ennek a légkörnek a megteremtése elsősorban a mi feladatunk, de az Önök segítsége is szükséges, hogy az óvoda és az iskola közötti átmenet mindannyiunk számára zökkenőmentesen történjen meg.

Kedves Szülők! Próbáljanak meg minél több minőségi időt együtt tölteni a gyermekeikkel! Beszélgessenek sokat, meséljenek nekik, játsszanak velük! Így jó alapot teremthetnek gyermeküknek az iskolakezdéshez, hiszen fejlődik fantáziájuk, szókincsük, ügyességük. Annak a gyermeknek, aki szeret színezni, rajzolni, nem fog nehézséget jelenteni az írás megtanulása.

Az iskola, és így az én elsődleges feladatom is, hogy a kezdeti időszakban átsegítsem kis tanítványainkat és szüleiket is az első napok izgalmán a szeretetteljes, vidám, biztonságos légkör megteremtésével. Az első iskolai tapasztalatok meghatározóak, ezért lényegesnek tartom, hogy tanítványaim jól érezzék magukat az osztályközösségben. Türelemmel, sok játékkal, a fokozatosság elvének alkalmazásával jutunk el a tanuláshoz, és azon keresztül a tudás élményéhez. A tanítás során az ismeretek sokoldalú, változatos módszerekkel, munkaformákkal való közvetítését, a folyamatos motiválást kiemelt fontosságúnak tartom.

Kolléganőmmel, Gulyás Irénkével már több éve közös célok, értékek és azonos nevelési elvek alapján, összhangban dolgozunk annak érdekében, hogy a ránk bízott tanítványainkat a lehető legalaposabban felkészítsük a felső tagozat kihívásaira.

Szeretettel várom a leendő elsős kisdiákokat!


Gulyás Irén

„ A ma gyermeke a holnap felnőttje, aki maga építi gyermeke jövőjét, társadalmát,
ilyen módon senkinek sem lehet közömbös mivé fejlődnek,
hogyan alakul gyermekeink élete.”  /Perla Rezsőné/

Kedves Szülők, Nagyszülők és iskolába készülő Gyerekek!

Gulyás Irén tanító néni vagyok, 1995-ben végeztem a szarvasi Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolán. Az óvóképző főiskola befejezése után itt, Szolnokon a Kőrosi úti óvodában voltam óvónéni. Közben felvételt nyertem a békéscsabai Kőrösi Csoma Sándor Tanítóképző Főiskola levelező tagozatára, melyet 1998-ban kiváló eredménnyel elvégeztem.

Pedagógiai gyakorlatomat a szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában végeztem. Itt nagy tapasztalattal rendelkező és a pedagógus pályán elhivatott mentoraim voltak. Ők példaképeimmé váltak. Szakmaszeretetükkel, a hivatásuk iránti tisztelettükkel megtanítottak arra, hogy az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébrendjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni,amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog – ezek a gondolatok az évek során pedagógiai hitvallásommá váltak.

2021. szeptemberében kezdtem a 26. tanévemet pedagógusként a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.

A pályán eltöltött sok-sok év alatt a pedagógusi munkám középpontjában a tanítás mellett, – mindig a gyermekek, a gyermeki személyiség megismerése állt. Számomra nagyon fontos, hogy a gyerekek biztonságban, szeretetteljes, elfogadó légkörben nevelkedjenek így elősegítsem testi-lelki fejlődésüket. Arra törekszem, hogy a nevelés során ésszerű korlátok között, a szükséges irányítást mindig megadva, a szülői házzal együttműködve, a gyemek problémáira érzékenyen figyeljek. Amikor lehetőségem adódik igyekszem ilyen jellegű továbbképzéseken is részt venni.

Hosszú éveken keresztül voltam az alsós diákmunkát segítő pedagógus (DÖK vezető), három évig az alsó tagozat munkáját összefogó munkaközösség –vezető voltam.

Jelenleg a 4. a osztály osztályfőnöke vagyok. Fő tantárgyaim: matemtika, környezetismeret, ének-zene etika és a sakk, mint képességfejlesztés.

Óvó,-majd tanító néniként látom, milyen nagy jelentősége van az óvoda –iskola közti átmenet segítésének. Az iskolába lépő 6 éves gyerekek már várják milyen is lesz iskolásnak lenni. Egy új, új osztálytársakkal, új felnőttekkel, új ismeretekkel teli világba kerülnek. Nekem elsődleges feladatom az, hogy ezt az ösztönös, őszinte várakozást, vágyakat segítem kibontakoztatni, sok türelemmel, játékosan, fokozatosság elvét szem előtt tartva. Szeretetteljes légkörben az első napok, hetek izgalmán túl megteremtsem és fenntartsam a gyerekek ösztönös tudásvágyát és segítsem őket, hogy az új közösségben könnyen megtalálják a helyüket. Szinte észrevétlenül váljanak a szülők legféltettebb kincsei kis óvodásból iskolássá.

Kedves Szülők, Nagyszülők!  E nagyon szép és olykor nehéz feladatot csak Önökkel együtt valósíthatom meg. E szép és egy életre szóló út első lépéseinek megtételére várok kolléganőmmel Dr.Fülöpné Libor Mariannal mindenkit szeretettel.


Ujvári Andrea

Sokat gondolkodtam, hogy miért is a tanítói pályát választottam? Diákként arra a tanárra tudtam igazán felnézni, aki nagy ismerettel rendelkezett szakmájában, de mégis kedves és szerény tudott maradni. Óráira az átgondoltság, szervezettség és az élményszerű tanítás volt jellemző.

„Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk”
( Eötvös József 1868 )

Gyermeket nevelni, tanítani, személyiségét formálni, fejlődését figyelemmel kísérni egy szép feladat, amely tőlünk, pedagógusoktól folyamatos megújulást igényel. A pedagógus pályafutásom alatt éppen ezért rendszeresen részt veszek továbbképzéseken. Az ezeken szerzett új ismereteket beépítem a tanóráimba.

1991-ben szereztem meg a tanítói diplomámat a debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán. Nagy álmom volt a német nyelv továbbfejlesztése, amit a gimnáziumban már tanultam, ezért másfél évet Németországban töltöttem, ahonnan hazatérve a szolnoki Herman Ottó Általános Iskolában kezdtem dolgozni, majd a törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában. Ott újabb kihívás elé kerültem és a német nyelv tanulásába fogtam, a gimnáziumi és németországi idegen nyelvi tanulmányaimra alapozva. A debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán 2003-ban végeztem német műveltségi területen majd elkezdtem tanítani alsó tagozaton a német nyelvet. 2012-től Budapesten az Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában kezdtem el dolgozni, ahol napközis nevelőként és napközis munkaközösség vezetőként dolgoztam és mellette alsó tagozaton tanítottam a német nyelvet. Munkámat a budapesti harmadik kerület tankerülete elismerő oklevéllel köszöntem meg két tanévben. 2017-ben a Budapesti Német Általános Iskola és Gimnáziumban kezdtem el dolgozni. A német nyelvet tovább tudtam fejleszteni nyelvi környezetben és megismerkedtem a német oktatási rendszerrel is. Szerettem volna, ha vissza tudnék családom közelébe jönni és olyan iskolát kerestem, ahol a német nyelv tanítása magas óraszámban történik, így találtam meg a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát. Jelenleg a 4. b osztályban osztályfőnök vagyok, a magyar nyelv és irodalom, ének-zene, német nyelv tantárgyakat, valamint a környezetismeret, életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra tantárgyakat német nyelven tanítom.

Nagyon élvezem és szeretem a munkámat, próbálom a gyerekekkel is megszerettetni a tanított tárgyaimat. Szível, lélekkel készülök tanóráimra, játékos formában, de kellő fegyelem mellett juttatom el a gyerekeket a megfelelő szintű ismeretekhez. Munkám során a tanításra úgy tekintek, mint egy folyamatosan megújuló, változó folyamatra. Tanóráimon igyekszem a digitális eszközöket alkalmazni. Munkám során nagy hangsúlyt fektetek a tehetséges diákok felismerésére, a velük folytatott közös munkára. A felzárkóztatás szintén fontos területe a pedagógus munkámnak Legfőbb feladatom a tanulás iránti motiváció erősítése. A pályám során nagyon fontosnak tartom a szülőkkel való kapcsolattartást. Idézettel kezdtem és idézettel szeretném befejezni is.

„A legtöbbet abból tanul az ember, amit csinál.” (Knausz Imre)

 


A Polgár Judit Sakkapaítvány által kidolgozott Sakkpalota programunk

Sakkdal: (Szöveg megtekintéséhez kattintson ide)

A 2. évfolyamos “Sakkpalota” csoport (2020/2021. tanévben) foglalkozása Sebestyénné Papp Erzsébet tanítónő irányításával:

Az 1.a és 1.b sakkpalotás csoportjának (2020/2021. tanévben) bemutató foglalkozása Polónyi Elvira tanítónő vezetésével:

Természettudományi gyakorlatok óra a 6. évfolyamon (2021/2022. tanévben) Magyariné Csomor Edina tanárnővel:

 

… a mi iskolánkban képekben:


A magyar-német két tanítási nyelvű programunk

Bepillantás az első évfolyam kéttannyelvesek csoportjának német órájába (2020/2021. tanévben) :

Német nyelvű történelem óra (részlet) az 5.a osztályosoknál (2020/2021. tanévben) Törőcsik Erzsébet tanárnő vezetésével:

Természetismeret óra német nyelven az 5.a osztály egyik csoportjában (2021/2022. tanévben) Cziberéné Nagy Katalin tanárnő vezetésével:

Természetismeret óra német nyelven az 6. évfolyam egyik csoportjában, (2021/2022. tanévben) Cziberéné Nagy Katalin tanárnő vezetésével:

Anyanyelvi német óra Dr. Kudrjavcevné Bagossy Barbara tanárnő vezetésével a 3. évfolyamon (2021/2022. tanévben) :

Anyanyelvi német óra Dr. Kudrjavcevné Bagossy Barbara tanárnő vezetésével az 5. évfolyamon (2021/2022. tanévben) :

Nyári némettáborunk (2020/2021. tanévben):

A német két tanítási nyelvű program keretében 7. és 8. osztályos tanulóink eljutnak Bécsbe az adventi vásárra és Reutlingeni testvériskolával való kapcsolat révén egy hetet tölthetnek anyanyelvi környezetben Reutlingen városában: