Pedagógusaink a
2022/2023-as tanévben

Sorszám Név szak
         1) Abonyiné Majzik Krisztina matematika-fizika-kémia
         2) Balláné Gyarmati Andrea általános iskolai tanító
         3) Biró Gábor testnevelés
         4) Cziberéné Nagy Katalin német-földrajz
         5) Csajbók Hajnalka általános iskolai tanító
         6) Dr. Cserniné Szórád Zsófia általános iskolai tanító
         7) Dr. Fülöpné Libor Mariann általános iskolai tanító
         8) Dr. Kudrjavcevné Bagossy Barbara Noémi német (anyanyelvi)
         9) Ficsórné Lévai Éva általános iskolai tanító
       10) Gulyás Irén általános iskolai tanító
       11) Héjáné Markia Zsuzsanna általános iskolai tanító
       12) Jónás Gábor általános iskolai tanító
       13) Kajtár Kinga angol nyelv
       14) Kis Boglárka Titanilla általános iskolai tanító
       15) Kolozsváriné Kátai Henriett magyar-ének-zene
       16) Kómár-Varga Dorottya testnevelés
       17) Ladányiné Katona Mária Anna biológia-földrajz-vizuális kultúra
       18) Lengyel Lászlóné magyar-történelem
       19) Magyariné Csomor Edina történelem-földrajz
       20) Miskolcziné Sipos Tünde általános iskolai tanító
       21) Muhoray-Major Andrea általános iskolai tanító
       22) Nádasné Kovács Mária történelem-német
       23) Nagy Judit általános iskolai tanító
       24) Nagy Róbert matematika-technika
       25) Nagyné Hajdú Rita matematika-ének-zene
       26) Németh Krisztina általános iskolai tanító
       27) Novák Zoltánné magyar-történelem
       28) Orbánné Varga Éva Katalin általános iskolai tanító
       29) Papp László matematika-számítástechnika
       30) Péterné Zádeczky Mónika német
       31) Sebestyénné Papp Erzsébet általános iskolai tanító
       32) Simon-Zudor Zsuzsanna általános iskolai tanító
       33) Szegváriné Balpataki Irén tanító, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus
       34) Terjéki Katalin magyar-ének-zene
       35) Töreki András testnevelés
       36) Törőcsik Erzsébet történelem-német
       37) Turzai Zsolt általános iskolai tanító
       38) Ujvári Andrea általános iskolai tanító
       39) Zajacz-Hajdú Zsanett általános iskolai tanító

 

Szolnok, 2022. szeptember 1.