Töreki András
intézményvezető

Héjáné Markia Zsuzsanna
intézményvezető-helyettes (alsó tagozat)

Novák Zoltánné
intézményvezető-helyettes (felső tagozat)