Töreki András
intézményvezető

Cziberéné Nagy Katalin
intézményvezető-helyettes (alsó tagozat)

Novák Zoltánné
intézményvezető-helyettes (felső tagozat)