Igazgatói köszöntő

„… mindenki a maga módján látja a világot,
a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit.
Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget.
Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.”
                        (Paulo Coelho)

Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden látogatót
a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola honlapján!

Itt folyamatosan friss, időszerű információkat olvashatnak az iskolával kapcsolatban. A sorozatosan megjelenő cikkek a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokról, aktuális eseményekről adnak hírt. Reményeim szerint a képekkel színesített oldalak minden korosztály számára élvezetesebbé teszik a böngészést.

Fő alapelvünk, hogy a ránk bízott gyermekek tehetségét a legteljesebben kibontakoztassuk, mert hisszük, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. Ebben segít pedagógusaink tapasztalata, felkészültsége, a családias légkör és a sokszínűség, amely régóta jellemzi intézményünket.

Az iskola eredményei bizonyítják, hogy következetes, értéket teremtő és átadó nevelői munka folyik az immár fiatalnak nem mondható épület falai között.

Mindennapi munkánk átfogja, befolyásolja a tanulók egész élettevékenységét. Az ide belépő kisgyermekben óvja, védi és tovább fejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot. Célunk olyan testben és lélekben harmonikus egyéneket nevelni, akik kiegyensúlyozott kapcsolatban állnak környezetükkel.

Változó világunkban feladatunk az is, hogy a szülők igényeit minél jobban figyelembe vegyük. Nagy gondot fordítunk az alapkészségek fejlesztésére, a tehetséges gyerekek versenyeztetésére, a tanulási nehézségekkel küzdők segítésére. Iskolánk arculatát az idegen nyelvi képzés teszi sajátossá. Hosszú évek óta sikeresen folyik emelt szinten a német nyelv tanítása. A nyelvtanulás mellett fontosnak tartjuk az informatikai képzést, és azt is, hogy a művészetek terén és a sportban is legyen sikerélményük tanulóinknak, mert mindezek a területek hozzásegítik őket személyiségük kibontakoztatásához.

Kérem a tisztelt látogatót, hogy ismerje meg intézményünket, s kívánom, hogy gyűjtsön és kapjon minél több információt rólunk új honlapunkon keresztül, s ha felkeltettük érdeklődését, arra biztatom, hogy látogasson el hozzánk személyesen is.

Tisztelettel:

Töreki András
igazgató