Pro Patria Emléknapok

Kedves Rákóczisok! Iskolánk hagyományaihoz híven, minden tanév március hónapjának végén szoktuk megrendezni a Pro Patria Emléknapokat, iskolánk névadójának, II. Rákóczi Ferencnek a tiszteletére. Azt gondoltuk, hogy az idei születésnapról sem feledkezünk meg, még akkor sem, ha most nem

Részletek

Igazgatói tájékoztatás

Kedves Tanulóink! Tisztelt Szülők! Az elmúlt napok folyamán kollégáimmal megbeszéltük az új, digitális tanrendre áttérés kapcsán adódó feladatainkat. Nevelőtestületünk megkezdte a tanítás-tanulás új mederben folytatandó folyamatának megszervezését és megvalósítását. Az osztályfőnökök a digitális

Részletek

Szülői nyilatkozat

Tisztelt Szülők! A koronavírussal kapcsolatban kialakult helyzet miatt és a Miniszterelnök Úr bejelentése és a 42/2020. (II.14.) Korm. rendelet alapján, intézményünkben 2020. március 16-tól határozatlan ideig a tanítás működési rendje megváltozik. Ettől a naptól kezdve az iskolákban

Részletek

A tanítás szünetel!

A koronavírussal kapcsolatban kialakult helyzet miatt és a Miniszterelnök bejelentése alapján (mely kormányrendeletben is hamarosan megjelenik), intézményünkben 2020. március 16-tól határozatlan ideig a tanítás szünetel. A bejelentések szerint a tanítást digitális távoktatás keretében valósítjuk meg, melyről később, várhatóan hétfőn adunk tájékoztatást.

Részletek

Március 15-i ünnepség

Idén rendhagyó módon zajlott iskolai ünnepségünk. Minden osztály ünneplőbe öltözve, a saját termében, osztálykeretben nézte végig a megemlékező ünnepi műsort, melyet Kolozsváriné Kátai Henriett tanárnő tanított be az iskola minden évfolyamából álló diákjainak. Köszönjük nekik, hogy idén is méltóképpen emlékezhettünk a március 15-i eseményekre!

A szülői fórum ELMARAD

Tisztelt Szülők! Sajnálattal közlöm Önökkel, hogy a kialakult egészségügyi helyzetre tekintettel az elsős beiskolázási szülői fórumunk amelyet 2020. március 17. (kedd) du. 17,00 órára terveztünk, ELMARAD! Megértésüket köszönöm!

Részletek

Judo országos diákolimpia

Judo országos diákolimpia serdülő B korcsoportban Mondok Viktória 3. helyezést ért el. Judo országos diákolimpia serdülő A korcsoportban Nádor Adél 3. helyezést ért el. Gratulálunk mindkettőjük eredményéhez!

Részletek

Alapítványi Bál – ELMARAD!

Tisztelt Szülők! Az elmúlt hetekben a koronavírussal összefüggő történésekre való tekintettel a Szolnoki Tankerületi Központ, az ÁNTSZ illetve az erre illetékes szervek kérése az országban valamennyi intézmény felé, hogy a nagyobb létszámot megmozgató rendezvényeket későbbi időpontra halasszák el.

Részletek

Hit- és erkölcstan tájékoztatónap

A Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2020. március 12-én 16.00 órakor tartja hit- és erkölcstan tájékoztatónapját. Helyszíne: 5000. Szolnok, Rákóczi út 45. 8-as számú tanterem.

Szolnok Open Mazsorett Verseny

A Szolnokon megrendezett Open Mazsorett Versenyen egy ezüst es egy bronz érmet szerzett a Szamák Zina, Landgraf Alexandra, Tóth Panka, Tatár Vanda 4.a osztályos tanulókból álló csapat. Gratulálunk!